الاخبار

تاریخ مختصر

<الی span> شرکه احرار سباهان ( قطاع خاص ) بمشارکه رأس مال اکثر من اربعه الاف عضو (ماهم) و بساهمه احرار مدینه اصفهان. اٌسست هذه الشرکه عام الف و ثعمائه و اثنان و تسعون میلادی. هذه الشرکه و بالاستفاده من رؤوس اموال اعضائها، عزمت علی تأسیس و تشغیل عده محموعات انتاجیه، خدماتیه، صناعیه و عمرانیه علی امتداد اهدافها السامیه، و هی ترقی و تطور الصناعه الایرانیه. خطت خطوه کبیره فی المیادین الاقتصادیه و بناء الوطن، و بالاستفاده من خبراء مجربین، و محنکیین و بالاستفاده من المعادن و المنابع الموجوده فی الارضیه لاستخراج المعادن و انتاج الحجر التزئینی للابنیه و التراب الصناعی و انتاج اللبن و مشتقائه المقعمه...

 
 
 
 
 
 
القائمة الرئیسیه
البحث
عضویة
نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام
الاطالاعات الحدیثه عدد الزوار
133722
عناوین مرتبطه
حجر آذرین احرار سباهان
منظمه تنسیق المهندسین فی البلد
الصنایع، المعادن، التجاره فی مدینه اصفهان
دائره الصناعه والمعدن فی محافظه اصفهان
الغرفه التجاریه فی محافظه اصفهان
موقع التحول الصناعی، المعدنی و التجاری
مرکز تنسیق مهندسین معادن مدینه اصفهان
جامعه اصفهان
noujan