معدن تراورتن سردهن

موقعیت : 103 کیلومتری شمال اصفهان .

نوع سنگ : تراورتن .

رنگ : کرم ، گردوئی .

وزن مخصوص ظاهری : 2.59 تن بر مترمکعب

ضریب جذب رطوبت : 2.27%

مقاومت فشاری : 630 کیلوگرم بر سانتی متر مربع .

درصد سایش : 30.6%

روش استخراج : مکانیزه ( دستگاه سیم برش الماسه ) .

مجموعه لایه های تراورتن با توجه به رخنمون سطحی به صورت مسطح با رنگ شکلاتی و گردویی است.

از نظر شکل تراورتن های منطقه سردهن از نوع شکاف - پشته و مربوط به زمان کواترنر است. تراورتن های تیپ شکاف پشته از یک شکاف مرکزی که تراورتن های نواری (bonded travertine) در آن رسوب کرده اند و تراورتن های شیب دار (bedded travertine) مجاور آن تشکیل شده اند. شکل گیری این مجموعه بدین صورت است که آب های اشباع از کربنات کلسیم از شکاف مرکزی بالا آمده و موجب رسوب تراورتن در دیواره شکاف و نیز طرفین آن می شود که در بعضی موارد کمی انحنادار هستند در جایی که نرخ جریان آب بالا آمده از شکاف مرکزی زیاد بوده پشته ایجاد شده ارتفاع کم و عرض زیاد دارد و در محلی که نرخ جریان آب کم بوده رسوبگذاری تراورتن در اطراف شکاف مرکزی بیشتر و درنتیجه ارتفاع پشته زیاد و عرض آن کم است.

بالا