معدن کریستال لایبید شماره 4 و 12

موقعیت : 55 کیلومتری شمال میمه .

نوع سنگ : کریستال.

رنگ : خاکستری .

وزن مخصوص ظاهری : 2.72 تن بر متر مکعب .

ضریب جذب رطوبت : 3/0%

مقاومت فشاری : 943 کیلوگرم بر سانتی متر مکعب .

افت وزنی در مقابل سایش و گرما : 98/0%

مدول الاستیسیته : 10#49/2 کیلوگرم بر سانتی متر مکعب .

درصد سایش : 2/34%

روش استخراج : مکانیزه ( دستگاه سیم برش الماسه ) .

سنگ های این محدوده معدنی در اثر افزایش فشار حرارتی ناشی از تزریق ماگمای داغ با فشار بالا دچار تبلور شده است .
سنگ این معدن دانه درشت ، تمام بلورین ، هم اندازه و شکل دار به رنگ خاکستری است که با شدت دگرگونی متوسط تا زیاد تشکیل شده است .
خصوصیات مذکور موجب ایجاد و تداوم عرضه یکدست محصول مورد نظر خریدار در طول زمان جهت برنامه ریزی بلند مدت در کارخانجات سنگبری شده است .
درجات فروش کوپ سنگ : ابعاد ، ممتاز ، درجه1 ، درجه2 ، درجه3 ، درجه4

بالا