این واحد با هدف شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود به منظور برنامه ریزی برای تثبیت نقاط قوت و تبدیل نقاط قابل بهبود به قوت در شرکت احرارسپاهان تشکیل گردیده است

فعالیت های

واحد تحقیق و توسعه

 • تدوین برنامه راهبردی و مشخص نمودن استراتژی های کلان و کوتاه مدت
 • تدوین نقشه جامع فرآیندهای اجرایی شرکت احرارسپاهان
 • شناسایی و گروه بندی فعالیت های اجرایی شرکت
 • مشخص نمودن گردش اجرایی فرایندهای داخلی 
 • مشخص نمودن شاخص­های سنجش و استاندارد سازی فعالیت هاو مستندات هر فرآیند
 • بازنگری در چارت سازمانی و تدوین مجدد شرح مشاغل بر اساس فرایندها
 • تدوین تقویم اجرایی سالانه با هدف تحقق استراتژی­های سالانه مجموعه
 • تدوین و اجرای نظام جامع ارزیابی عملکرد براساس شاخص­ها
 • تعیین سرعت بهینه برش در معادن سنگ
 • تعیین ابعاد بهینه بلوک در معادن سنگ
 • تعیین ابعاد بهینه برش در معادن سنگ
 • ارائه راهکارهای لازم جهت بهینه سازی فرآیند تولید در معادن سنگ
 • برقراری نظام ایده آل جهت فعالیت های مختلف شرکت
برنامه های آینده

واحد تحقیق و توسعه

 • استانداردسازی رویه های اجرای کارها
 • طراحی و به کارگیری نرم افزارهای جامع و منعطف
 • سامانه آموزش مجازی
 • اجرای طرح های کاهش هزینه در معادن
 • ارسال مقالات علمی به مجلات علمی پژوهشی جهت اعتلای نام شرکت احرارسپاهان
 • پایه گذاری مدیریت دانش
بالا