اهداف اکتشافات

1-تعیین ذخایر مناسب در معادن استخراجی شرکت احرار سپاهان جهت استراتژی بلند مدت

3-بررسی محدوده های پیشنهادی

3-توسعه فعالیت های معدنی شرکت در معادن فلزی

فعالیت های اکتشافی

  • تهیه نقشه زمین شناسی از سه محدوده معدنی تک تک، ازبک کوه خور و سردهن.
  • مطالعات تحت الارضی توسط اجرای فرآیند گمانه زنی در معادن و تطابق گمانه ها.
  • تعیین وضعیت ماده معدنی در معادن.
  •  ترسیم مدل سه بعدی زمین شناسی از معادن ابیازن جنوبی، ابیازن شمالی، سردهن، طرق.
  • تعیین سرعت بهینه برش، ابعاد بهینه برش، ابعاد بهینه بلوک در معدن تراورتن طرق.
  • ترسیم نقشه های 3D ، آماری و زمین آمار به صورت Kriging, Inverse, TIN از معادن منطقه خوروبیابانک.
  • بررسی میزان کوپدهی در معادن سنگ تزیینی با توجه به ساختارها توسط برداشت صحرایی و پیاده سازی در نرم افزارهای مربوطه.
  • پایان عملیات اکتشاف در معادن تک تک و ازبک کوه خور و تهیه پروانه بهره برداری.
  • توسعه و افزایش محدوده های معدنی شرکت در منطقه نطنز با سه محدوده تراورتن سردهن، ابیازن شمالی و ابیازن جنوبی.
بالا