اراضی رودشت
این اراضی در 85 کیلومتری شرق اصفهان واقع شده و 150 هکتار مساحت دارد. در این مزرعه انواع صیفی جات، گندم ، جو و یونجه و درختان زیتون ، پسته و انار کشت می گردد. این مزرعه دارای 90 لیتربر ثانیه آب کانال و یک حلقه چاه عمیق و همچنین برق فشار قوی نیز می باشد.

کاشت و برداشت گندم

کشت گل آفتابگردان

کشت انار

کشت زیتون

اراضی زمان آباد
این اراضی در 50 کیلومتری شمال شرق اصفهان واقع شده و 100 هکتار مساحت دارد. دراین مزرعه چغندر قند ، هندوانه ، گل آفتاب گردان و سایر محصولات مشابه کشت میشود.

شخم زنی مکانیزه

برداشت محصولات

کشت چغندر قند

کشت گندم و جو

بالا