آقای عباس عسکری

مدیر عامل

آقای حسین علی اکبرزاده

رییس هیات مدیره

آقای عبدالصاحب قماشلوئیان

نائب رئیس

آقای صفرعلی پیرمرادیان

عضو هیات مدیره

آقای سیف الله مختاری

عضو هیات مدیره

آقای فضل اله نجفیان نجف آبادی

عضو هیات مدیره

آقای بهادر حاجی هاشمی

بازرس

آقای حمید ترک زاد

معاون فروش

آقای شهاب شیرانی

حسابرس داخلی و با حفظ سمت مدیر مالی

آقای محمد اسد زاده

مدیر خرید

آقای محمدرضا حیدری

مدیر اداری

آقای علیرضا شاهین

مدیر دامداری و کشاورزی

آقای مهدی زمانی

مدیر معدن لایبید 1

آقای سهراب نادری

مدیر معدن لایبید 12

آقای محمدرضا عابدی

مدیر معدن تراورتن طرق

آقای محمد شفیعی

سرپرست معدن اوره

آقای حیدرعلی سعیدی

مسئول امور سهام

آقای وحید رئیسی

مسئول IT
بالا