آقای مهندس صفرعلی پیرمرادیان

مدیر عامل

آقای حسین علی اکبرزاده

رییس هیات مدیره

آقای عبدالصاحب قماشلوئیان

عضو هیات مدیره

آقای صفرعلی پیرمرادیان

عضو هیات مدیره

آقای سیف الله مختاری

عضو هیات مدیره

آقای سید علی حسینی

عضو هیات مدیره

آقای عباس عسکری

بازرس

آقای غلامرضا حمزه ای

معاون مالی

آقای مهدی باطنی

معاون معادن

آقای مجید اعلایی

معاون استخراج و اکتشافات

آقای

معاون فروش

آقای شهاب شیرانی

مدیر مالی

آقای محمدرضا حیدری

مدیر اداری

آقای علیرضا شاهین

مدیر دامداری و کشاورزی

آقای محسن کریمی

مدیر IT

آقای مجید اعلایی

مدیر معدن لایبید 1

آقای سهراب نادری

مدیر معدن لایبید 12

آقای محمدرضا عابدی

مدیر معدن تراورتن طرق

آقای مهدی باطنی

مدیر معدن اوره
بالا