فضل اله نجفیان نجف آبادی

مدیر عامل

آقای حسین علی اکبرزاده

رییس هیات مدیره

حسین فرقانی اسفیدواجانی

نائب رئیس

آقای صفرعلی پیرمرادیان

عضو هیات مدیره

آقای سیف الله مختاری

عضو هیات مدیره

عبئالصاحب قماشلویان

عضو هیات مدیره

آقای بهادر حاجی هاشمی

بازرس

آقای شهاب شیرانی

حسابرس داخلی و با حفظ سمت مدیر مالی

آقای محمد اسد زاده

مدیر خرید

محمدرضا حاجی هاشمی

مدیر اداری

آقای علیرضا شاهین

مدیر دامداری و کشاورزی

آقای مهدی زمانی

مدیر معدن لایبید 1

آقای سهراب نادری

مدیر معدن لایبید 12

محسن عسکری زاده

مدیر معدن تراورتن طرق

آقای محمد شفیعی

سرپرست معدن اوره

آقای وحید رئیسی

مسئول IT

آقای حمید ترک زاد

معاون فروش
بالا