معدن مرمریت ازبک کوه خور و بیابانک

موقعیت: 460 کیلومتری شمال شرق اصفهان

نوع سنگ: مرمریت

رنگ سنگ: کرم، کرم مابل به صورتی

وزن مخصوص ظاهری: 2،65

مقاومت در حالت خشک: 930 کیلوگرم بر سانتی متر مربع

مقاومت در حالت اشباع: 960 کیلوگرم بر سانتی متر مربع

میزان جذب آب: 0،65%

از مشخصه های مطلوب این سنگ می توان عدم وجود لایه های رسی در متن سنگ، عدم تغییر رنگ در مقابل نور آفتاب و آب و هوای محیط، یکنواختی دانه های تشکیل دهنده از نظر سختی و اندازه، ضریب جذب آب در حد کم، مقاومت اصطکاکی، فشاری و کششی در حد مناسب و صیقل پذیری و جلاپذیری خوب را می توان نام برد.
با توجه به بررسی محدوده معدن و ماده معدنی از لحاظ سنگ شناسی رسوبی و دگرگونی، چینه شناسی و زمین شناسی مهندسی، به دلیل عدم وجود ترک های ریز، عدم جذب آب و مایعات رنگی و دوام بسیار بالا در برابر سایش، کوپ هایی به قواره ای مناسب در بازار ارائه می نماید.

بالا