معدن کریستال لایبید شماره 1 و 5

موقعیت : 55 کیلومتری شمال میمه .

نوع سنگ : چینی.

رنگ : سفید با رگه های سیاه.

وزن مخصوص ظاهری : 2.72 تن بر متر مکعب .

ضریب جذب رطوبت : 36/0%

مقاومت فشاری : 968کیلوگرم بر سانتی متر مکعب .

روش استخراج : مکانیزه ( دستگاه سیم برش الماسه ) .

سنگ های این محدوده معدنی در اثر افزایش فشار حرارتی ناشی از تزریق ماگمای داغ با فشار بالا دچار تبلور شده است .
سنگ این معدن دانه درشت ، تمام بلورین ، هم اندازه و شکل دار به رنگ سفید است که با شدت دگرگونی متوسط تا زیاد تشکیل شده است .
خصوصیات مذکور موجب ایجاد و تداوم عرضه یکدست محصول مورد نظر خریدار در طول زمان جهت برنامه ریزی بلند مدت در کارخانجات سنگبری شده است .
درجات فروش کوپ سنگ : ابعاد ، ممتاز ، درجه1 ، درجه2 ، درجه3 ، درجه4

بالا